همکاران گرامی سلام

امتیازات سازماندهی همکاران گروه شیمی اعلام و در محل آموزش متوسطه نصب شده است. همکاران گرامی می توانند اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم تا تاریخ 92/5/2 روز چهارشنبه به آموزش متوسطه آقای زاهدی اعلام نمایند.