امتیاز سازماندهی دبیران برادر شیمی شهرستان مهاباد در سال 93-1392

ردیف

 نام و نام خانوادگی

 امتیاز
1

 محمد        فیض الهی

 410.6
2

 رحمان        نقال

406.8
3

 طاهر         شاماتی

 406.5
4

 حسن        آزمون

403.5
5

سلیمان      روحیزاد

 397.2
6

 اسکندر      قادرپوراقدم

 375.9
7

 جلال          نوری

363.0
8

 منوچهر      ملاپور

 355.0
9

 فخرالدین    خوش روش

 350.6
10

 عباس        رحمانی

 350.2
11

 کمال          معروفیان

 349.2
12

 لقمان         قادرپور

 324.7
13

 یوسف        کریمی

 311.5
14

 وفا             احمدی

 304.3
15

 سوران        کاوه

 294.4


امتیاز سازماندهی دبیران خواهر شیمی شهرستان مهاباد در سال 93-1392

ردیف

 نام و نام خانوادگی


 امتیاز
1

 فوزیه           باریکان


461.42
2

 ودا              یوسفی


441.15
3

 رعنا            خمایزیان


430.37
4

 مهردخت     مهرنیا


384.85
5

افسون        عزیزی


371.54
6

 شهلا          رحمانی


360.15
7

 ساکار         ثانی


352.60
8

 آرزو            جوهری


281.43
9

 کبری         حسنی فرد


201.60
10

سحر          قهرمانی


191.00
11

پرشنگ      صدیقی


187.12
12

سرگل      صوفی قادری


171.45
13

فاطمه       رحیمی


129.61
14

فرزانه         نبوی


000.00