روز یکشنبه تاریخ 8-2-1392 راس ساعت 5 عصر
سمینار فناوری نانو در محل کانون فجر برگزار می گردد
به اطلاع می رساند که برای شرکت کنندگان در این سمینار
گواهی دوره ضمن خدمت صادر خواهد گردید.