جلسه گروه شیمی مهاباد امروز تاریخ 1392/2/16

رأس ساعت 18 ( 6 عصر ) در دبیرستان دخترانه

" هاشم سهیلی " برگزار می گردد.