● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 91 همراه با پاسخنامه:
کنکور سراسری 91 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (1MB)
کنکور سراسری 91 - رشته تجربی + کلید سؤالات (1.1MB)
کنکور سراسری 91 - رشته انسانی + کلید سؤالات (828KB)
کنکور سراسری 91 - رشته هنر + کلید سؤالات (931KB)
کنکور سراسری 91 - رشته زبان انگلیسی + کلید سؤالات (506KB)
 
● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 90 همراه با پاسخنامه:
کنکور سراسری 90 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (723KB)
کنکور سراسری 90 - رشته تجربی + کلید سؤالات (711KB)
کنکور سراسری 90 - رشته انسانی + کلید سؤالات (638KB)
کنکور سراسری 90 - رشته هنر + کلید سؤالات (656KB)
کنکور سراسری 90 - رشته زبان‌های خارجی + کلید سؤالات (419KB) 

منبع : شیمی شهید صدوقی یزد